Privacy Policy

Privacy Policy​voor WoodieGoodie, eigenaar van www.woodiegoodie.eu

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.woodiegoodie.eu is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Wijzigingen in Privacybeleid

Wij behouden te allen tijden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot  u verwerken, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.woodiegoodie.eu te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  WoodieGoodie en specifiek www.woodiegoodie.eu, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@woodiegoodie.eu.

Webhosting

WoodieGoodie, neemt webhosting en e-mailadressen af van Mijn Webwinkel. Mijn Webwinkel verwerkt persoonsgegevens namens WoodieGoodie en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.  Mijn webwinkel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mijn Webwinkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mailverkeer

WoodieGoodie, maakt voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn Webwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn Webwinkel heeft geen toegang tot ons Postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment Processor

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de WoodieGoodie webwinkel wordt gebruik gemaakt van het platform van Mollie.
Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening en/of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Als hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Webwinkel toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk  dat wij uw naam, adres en woonplaats met PostNL delen. Postnl gebruikt de gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Mijn Webwinkel. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Mijn Webwinkel.  Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Algemeen doel van gegevensverwerking                                            

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dwz dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt net de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, ander dan voor verplichte administratieve en boekhoudkundige doeleinden. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (IP adres, browser of besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Er is geen onbevoegde medewerker die toegang heeft tot cliëntprofielen en/of documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder een opsomming van die rechten waarop u zich kan beroepen.

In het beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wens te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevenindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft ten alle tijden het recht om een klacht in te  dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoonsgegevens of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen dertig dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waarronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen dertig dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast

Recht op beperking van de verwerking

Gezien wij geen cliënten inschrijving verplichting hanteren, hebben wij ook geen gegevens die wij langer bewaren dan tot na de verwerking van de geleverde diensten en verwerkingen.

Recht op overdraagbaarheid

Gezien wij geen cliënten inschrijving verplichting hanteren, hebben wij ook geen gegevens die wij langer bewaren dan tot na de verwerking van de geleverde diensten en verwerkingen.

Recht op bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van WoodieGoodie. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens  die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht omniet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met WoodieGoodie voor privacyzaken

Gebruik van cookies

www.woodiegoodie.eu plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.woodiegoodie.eu kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.woodiegoodie.eu.

Deze privacy policy is deels gegenereerd door privacypolicyvoorbeeld.nl

 

Contactgegevens

WoodieGoodie
Methardusstraat 24
9853PG Munnekzijl
+316 5242 0453
info@woodiegoodie.eu

Voorjaar 2024

 

Voorjaarskorting
Codewoord:

mei2024

Pinnen met SUMUP bij afhalen goederen mogelijk.
Betaling via Ideal

Gratis Inpak service

Bestel hier uw cadeau.
Laat het op een ander adres bezorgen en wij verpakken het netjes als presentje voor de ontvanger. Leuke manier om iemand te verassen.

Vermeld bij opmerking: inpakken

Minimaal aankoopbedrag

WoodieGoodie hanteert een minimale aankoopbedrag
van € 15,00 per bestelling.

© 2017 - 2024 WoodieGoodie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel